System Informacji
PrzestrzennejGeoportal zrealizowano w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrodniczych obszaru Parku Narodowego “ Ujście Warty” oraz cennych fragmentów otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcji w połączeniu z rozbudową interoperacyjnego Systemu Informacji Przestrzennej Parku” - POIS.02.04-00-00-0006/18 dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie 2 711 274,65 złotych.